محل تبلیغات شما

ساختار و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظاممجمع تشخيص مصلحت نظام داراي اعضاي ثابت و متغير است. اين اعضا را رهبر تعيين مي نمايد. ترکيب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام شامل اشخاص حقوقي و حقيقي مي گردد. روساي قواي سه گانه، فقهاي شوراي نگهبان!! و وزير يا رييس دستگاه مربوطه، اشخاص حقوقي مجمع هستند. شخصيت هاي حقيقي متشکل از 22 نفر از فقها و ديگر صاحبنظران مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي باشند. اعضاي اخير مجمع براي يک دوره پنج ساله انتخاب مي شوند. در خصوص حضور فقهاي شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد بيان نمود که حضور اين فقها اساساً فلسفه وجودي مجمع تشخيص را زير سوال برده است. اگر بنا بر اين بود که در صورت اختلاف مجلس و شوراي نگهبان، مجمعي براي حل اختلاف ايجاد شود که مصلحت زمان را بسنجد و پروسه قانونگذاري را تسهيل بخشد لذا فقهاي شوراي نگهبان که خود يک سر اين اختلاف هستند در مجمع تشخيص چه مي کنند؟؟ چنين دور هاي قانوني نشان مي دهد که حتي در پيش بيني چنين راه حل هايي، اساساً به نظرات نمايندگان منتخب مردم که مشروعيت بيشتري نسبت به اعضاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام دارند، توجهي نشده است و در نهايت موازين شرعي را بر مصالح اجتماعي اولويت داده اند.


نمايشگر ويديو


00:00

01:19وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام از زبان دکتر اميريوظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام


حضانت فرزند در قانون ايران

تغيير هر ساله نرخ مهريه

گذرنامه و تمامي تشريفات آن

تشخيص ,مجمع ,مصلحت ,نظام ,شوراي ,مي ,تشخيص مصلحت ,مجمع تشخيص ,مصلحت نظام ,شوراي نگهبان ,نظام در ,مجمع تشخيص مصلحت ,فقهاي شوراي نگهبان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Adam Joseph Ben خدمات طراحي رابط کاربري قوانين بازي هاي آنلاين ايران کاريما Currey Christina Brandy مصنوعات چوبي-چوب مصنوعي-پلي يورتان-درب ضد آب