محل تبلیغات شما

 «به منظور پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:  1. شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.

  2. شش نفر حقوقدان، در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني که به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرف مي‌شوند و با راي مجلس انتخاب مي‌گردند.»


وظايف شوراي نگهبان


اعضاي شوراي نگهبان


اعضاي شوراي نگهبان مطابق قانون اساسي 12 نفر هستند که شش تن از آن ها حقوقدان و شش تن فقيه هستند. مطابق اصل نود و دوم قانون اساسي، اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي‌شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي‌يابند و اعضاي تازه‌اي به جاي آنها انتخاب مي‌شوند. به دليل ترکيب دوگانه اي که در شوراي نگهبان وجود دارد شرايط هر دسته از اعضا متفاوت است. شرايط فقها براي عضويت در شوراي نگهبان فقاهت، عدالت و آگاهي به مقتضيات زمان است. 


ادامه مطلب در:   شوراي نگهبان چيست و چه وظايفي دارد؟

حضانت فرزند در قانون ايران

تغيير هر ساله نرخ مهريه

گذرنامه و تمامي تشريفات آن

شوراي ,نگهبان ,شش ,نفر ,مي‌شوند ,مجلس ,شوراي نگهبان ,شوراي اسلامي ,مجلس شوراي ,شش نفر ,به مقتضيات ,مجلس شوراي اسلامي

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Rochelle Rebecca الگوريتم پنگوئن گوگل Nicole تعمير يخچال - تعمير ماشين لباسشويي - تعمير موتور يخچال Fred همسفرمهتاب Jennifer Natasha سايت نمونه انشاء با موضوعات مختلف براي تمامي پايه هاي تحصيلي